ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας παρουσιάζονται οι εργασίες που εκπόνησαν οι μαθητές του τμήματος Α3 της Α΄ Λυκείου, κατά το σχολ. έτος 2013/14 στη θεματική ενότητα: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Φουρνατζή Χρυσάνθη, φιλόλογος.

Αναφέρονται παρακάτω, ανά ομάδα, τα ονόματα των μαθητών και τα ειδικότερα θέματα που διαπραγματεύτηκαν:

ΟΜΑΔΑ Α?: Θέμα: Η γυναίκα στη νεοελληνική λογοτεχνία και στην κοινωνία γενικότερα.

Η γυναίκα στην νεοελληνική λογοτεχνία

Μαθητές: 1) Σίμος Θεόδωρος

2) Σιταράς Κώστας

3) Τζιλβιλής Γιώργος

4) Χαλδέζος Γιάννης

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: Θέμα: Η μητρική αγάπη (Σχέσεις μάνας-κόρης, μάνας-γιού.)

Η μητρική αγάπη

Μαθητές:1) Τζαννή Κατερίνα

2) Τζερεμέ Έφη

3) Τζιτζίνα Σταυρούλα

4) Τσουμπανέλλη Γεωργία

 

ΟΜΑΔΑ Γ?: Θέμα: Ο έρωτας στην τέχνη

Ο έρωτας στην τέχνη

Ο έρωτας στις τέχνες

Μαθητές:1) Σβώρου Ελισάβετ

2) Σιταράς Αλέξανδρος

3) Χατζητσομπάνης Θανάσης

 

ΟΜΑΔΑ Δ? : Θέμα: Ο ρόλος του άνδρα παλιότερα και σήμερα

Ο ρόλος του άνδρα

Μαθητές: 1) Αγιασωτέλλης Χρήστος

2) Καρδάτος Παναγιώτης

3) Στρατήγας Νικόλαος

4) Ταμβάκης Στράτος

 

ΟΜΑΔΑ Ε?: Θέμα: Ο Θεσμός της προίκας στη νεοελληνική κοινωνία (19ος,20ος αι - σήμερα)

 

Μαθητές:1) Τσαμουρά Αγγελική

2) Τσόκος Γιάννης

3) Χάνου Γιώτα

4) Χατζηγιάννη Χριστίνα

 

Επισημάνσεις: 

 

α) Στο βίντεο για την Προίκα συμμετείχαν εκτός από τα μέλη της σχετικής ομάδας και μαθητές από τις άλλες ομάδες (Σιταράς Αλέξανδρος - Τζερεμέ Έφη - Τζιτζίνα Σταυρούλα)

 

β) Την τελική εργασία για το θέμα: Ο έρωτας στην τέχνη, την εκπόνησαν οι μαθητές της ομάδας μεμονωμένα.