Μια ανάγνωση της Ιστορίας μέσω της Τέχνης

5ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α2

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ- ΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 Ένα ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο όπως η ιστορία, μπορεί κάλλιστα να ενσωματώσει εικαστικά έργα και πολιτιστικά ερεθίσματα με πολλαπλά οφέλη, όπως:

  • Κατάδειξη της ισχυρής δυναμικής που φέρει η τέχνη στη διεργασία της ιστορικής μάθησης
  • Άσκηση στην αποτελεσματική παρατήρηση έργων τέχνης
  • Ολιστική ανάπτυξη του μαθητή (γνωστική, συναισθηματική, αισθητική, στοχαστική)
  • Συνδιάλογος με αυθεντικές εμπειρίες ζωής και αξιακά συστήματα
  • Ανάπτυξη ερευνητικής διάθεσης
  • Ενδυνάμωση της παρατήρησης ως βάσης για στοχαστικές ερμηνείες
  • Εξέλιξη αισθητικής αντίληψης μαθητών (αναγνωρίζοντας στοιχεία όπως η ισορροπία, η συμμετρία, η αρμονία, ο ρυθμός)

Κινούμενοι λοιπόν στις παραπάνω κατευθύνσεις, επιλέξαμε μαζί με τους μαθητές του Α2 Τμήματος του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης έργα χαρακτηριστικά των ιστορικών περιόδων που μελετώνται στο διδακτικό εγχειρίδιο: 1. Μυκηναϊκή και ομηρική εποχή, 2.Αρχαϊκή - κλασσική εποχή, 3. Αρχαία Ρώμη, 4. Μ. Αλέξανδρος- ελληνιστικοί χρόνοι.

Κριτήριό μας ήταν να περιέχουν τα έργα ισχυρούς συμβολισμούς, να αντανακλούν διαχρονικές πολιτισμικές και αισθητικές αξίες και βέβαια να είναι αυθεντικά. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και περιέγραψαν ανά ομάδα χαρακτηριστικά έργα της εποχής που ανέλαβε η κάθε ομάδα. Η περιγραφή αυτή αποτυπώνεται στο  powerpoint που ακολουθεί.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στην τάξη με ερωτήσεις του τύπου «Σύγκρινε, Στοχάσου, Τι σου κινεί το ενδιαφέρον και ποιες απορίες προκαλούνται, ποιες νέες ιδέες σας προκύπτουν, Ποια συναισθήματα νιώθεις παρατηρώντας το έργο αυτό; Ποιο διαφορετικό τίτλο θα έδινες; Τι απορίες, ανησυχίες σας γεννιούνται παρατηρώντας το έργο; Σε  ποια συμπεράσματα καταλήγετε μέσω της παρατήρησης του έργου, για την αντίστοιχη ιστορική περίοδο;

Επιλογικά, οι μαθητές με περισσό ενδιαφέρον εκπόνησαν τα powerpoint που ακολουθούν και καθολικά παραδέχτηκαν ότι απομακρύνθηκαν από τη μονοτονία ενός παραδοσιακού μαθήματος Ιστορίας.